نگاه به عاشورا در فقه شیعه

آیا قیام عاشورا فقهی است یا خیر؟‌ اگر هست، ذیل کدام یک از ابواب فقه بررسی شده یا باید بشود؟

آیا قیام عاشورا فقهی است یا خیر؟‌ اگر هست، ذیل کدام یک از ابواب فقه بررسی شده یا باید بشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.