هالک بادکنکی و مافیای شرط‌بندی

انسان‭ ‬گاهی‭ ‬مبهوت‭ ‬میماند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آشفته‭ ‬بازار‭ ‬فضای‭ ‬مجازی،‭ ‬با‭ ‬سرعتی‭ ‬تعجب‭ ‬انگیز،‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افراد،‭ ‬از‭ ‬کوی‭ ‬گمنامی‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬معروفیت‭ ‬می‭ ‬رسند‭ ‬و‭ ‬همطراز‭ ‬با‭ ‬چهره‌های‭ ‬استخوان‭ ‬دار‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬صحنه‭ ‬ورینگ‭ ‬خورده،‭ ‬ناگهان‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬آس‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬می شوند‭.‬

انسان‭ ‬گاهی‭ ‬مبهوت‭ ‬میماند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آشفته‭ ‬بازار‭ ‬فضای‭ ‬مجازی،‭ ‬با‭ ‬سرعتی‭ ‬تعجب‭ ‬انگیز،‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افراد،‭ ‬از‭ ‬کوی‭ ‬گمنامی‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬معروفیت‭ ‬می‭ ‬رسند‭ ‬و‭ ‬همطراز‭ ‬با‭ ‬چهره‌های‭ ‬استخوان‭ ‬دار‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬صحنه‭ ‬ورینگ‭ ‬خورده،‭ ‬ناگهان‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬آس‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬می شوند‭.‬

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.