هدف اصلی سفر وزیر دفاع اسرائیل به باکو

هفته گذشته، مدتی بعد از آخرین دور درگیری‌های نظامی میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان، بنی گانتس، وزیر جنگ اسرائیل به باکو سفر کرد و با الهام علی اف رئیس‌جمهوری و ذاکر حسن اف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کرد.

هفته گذشته، مدتی بعد از آخرین دور درگیری‌های نظامی میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان، بنی گانتس، وزیر جنگ اسرائیل به باکو سفر کرد و با الهام علی اف رئیس‌جمهوری و ذاکر حسن اف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کرد.