هزینه عملکرد بد مسئولین، این بار هم از جیب مردم

رییس محترم سازمان امور مالیاتی در اظهاراتی عجیب اعلام‌ کرده اند مالیات نقل و انتقال خودرو که از تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا ابتدای سال۱۴۰۱ وصول نشده از فروشندگان وصول خواهد شد.

رییس محترم سازمان امور مالیاتی در اظهاراتی عجیب اعلام‌ کرده اند مالیات نقل و انتقال خودرو که از تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا ابتدای سال۱۴۰۱ وصول نشده از فروشندگان وصول خواهد شد.