هند و راستگرایی هندویی

هند در طی دو سه دهه اخیر تحولات فراوانی را شاهد بوده است. این دگرگونی‌ها عموم کشورهای آسیای دور و خصوصاً چین و اندونزی و تایلند و مالزی را نیز در برمی‌گیرد و هند هم به‌مثابه همسایه شرقی این منطقه، چنین تحولاتی را تجربه کرده و یا در حال تجربه آن است.

هند در طی دو سه دهه اخیر تحولات فراوانی را شاهد بوده است. این دگرگونی‌ها عموم کشورهای آسیای دور و خصوصاً چین و اندونزی و تایلند و مالزی را نیز در برمی‌گیرد و هند هم به‌مثابه همسایه شرقی این منطقه، چنین تحولاتی را تجربه کرده و یا در حال تجربه آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.