واقعه متروپل آبادان و ممنوعیت استفاده سقف‌های وافل!

تجربه سی و اندی سال نگارنده در خصوص ساخت و ساز و طراحی مقاوم نشان می دهد که متاسفانه زمانی ه یک روش در کشور مد می شود بدون درک صحیح از رفتار لرزه ای آنها، بصورت انفجاری در تمام کشور شروع به استفاده می شود.

تجربه سی و اندی سال نگارنده در خصوص ساخت و ساز و طراحی مقاوم نشان می دهد که متاسفانه زمانی ه یک روش در کشور مد می شود بدون درک صحیح از رفتار لرزه ای آنها، بصورت انفجاری در تمام کشور شروع به استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.