وزن کشی پایداری‌ها در میان اصولگرایان

جبهه پایداری بعد از اینکه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی توانست بخش زیادی از نیروهای خود را مستقر کند و پس از اطمینانی که از دولت پیدا کرد در سال سوم مجلس شورای اسلامی برای تصاحب ریاست مجلس خیز بلندی برداشت.

جبهه پایداری بعد از اینکه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی توانست بخش زیادی از نیروهای خود را مستقر کند و پس از اطمینانی که از دولت پیدا کرد در سال سوم مجلس شورای اسلامی برای تصاحب ریاست مجلس خیز بلندی برداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.