وضعیت سیاست در ۴۴ سال گذشته و رابطه فیلسوفان با حکومت؛ گفت وگو با رضا داوری اردکانی

گفت وگوی خبرگزاری مهر با دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف فرهنگ و رئیس فرهنگستان علوم ایران.

گفت وگوی خبرگزاری مهر با دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف فرهنگ و رئیس فرهنگستان علوم ایران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.