وقتی بی.بی.سی فارسی دست به تفنگ می‌شود

بی.بی سی فارسی که پوشش لحظه ای میتینگ منافقین و همنوایی با جنگ افروزان کاخ سفید در حمله نظامی به ایران را در کارنامه خود دارد، یک بار دیگر برخلاف مرامنامه های رسانه ای در دنیا، مبنی بر نفی خشونت عمل کرده است.

بی.بی سی فارسی که پوشش لحظه ای میتینگ منافقین و همنوایی با جنگ افروزان کاخ سفید در حمله نظامی به ایران را در کارنامه خود دارد، یک بار دیگر برخلاف مرامنامه های رسانه ای در دنیا، مبنی بر نفی خشونت عمل کرده است.