وقتی محیط دینی در فضای خاص لبنان سیاست زده نیست

حالا بعد از کتاب هایی که برای اهل بیت پیامبر نوشته از واتس اپ استفاده می کند برای نشر معارف اهل بیت!
دیروز دکتر میشال کعدی نویسنده و شاعر مسیحی لبنانی جمله ای از امام علی علیه السلام را برایم فرستاده است که : “مراقب و نگهبانی از درون خویش برای خودت قرار بده و سهمی از دنیا برای آخرت خود ذخیره کن”

با خود فکر می کردم که نکند روز قیامت او یا امثال مرحوم پروفسور دهرمندنات هندی را به عنوان نشر دهنده و پخش کننده معارف دین به حساب آورند و بگویند که چگونه آن پیرمرد هندو برای مظلومیت امیر مؤمنان اشک می ریخت و این پیرمرد مسیحی بر مصیبت های کربلا گریه می کرد و کلمات امام علی را دست به دست و چشم به چشم گرداندند، اما کسی مثل تو که همه زندگی اش از امیر مؤمنان بود این قدر نقش و اثر نداشتی!
البته در فضای خاص لبنان به دلیل این که محیط دینی سیاست زده نیست کسی هم ابایی از بیان این مسایل ندارد. یکبار خبرنگاری یاز خانم الیسا خواننده معروف مسیحی پرسیده بود که شما در خلوت خود چه جمله ای را زمزمه می کنید و او جمله ای از کلمات قصار نهج البلاغه را ذکر کرده بود!

حالا بعد از کتاب هایی که برای اهل بیت پیامبر نوشته از واتس اپ استفاده می کند برای نشر معارف اهل بیت!
دیروز دکتر میشال کعدی نویسنده و شاعر مسیحی لبنانی جمله ای از امام علی علیه السلام را برایم فرستاده است که : "مراقب و نگهبانی از درون خویش برای خودت قرار بده و سهمی از دنیا برای آخرت خود ذخیره کن"

با خود فکر می کردم که نکند روز قیامت او یا امثال مرحوم پروفسور دهرمندنات هندی را به عنوان نشر دهنده و پخش کننده معارف دین به حساب آورند و بگویند که چگونه آن پیرمرد هندو برای مظلومیت امیر مؤمنان اشک می ریخت و این پیرمرد مسیحی بر مصیبت های کربلا گریه می کرد و کلمات امام علی را دست به دست و چشم به چشم گرداندند، اما کسی مثل تو که همه زندگی اش از امیر مؤمنان بود این قدر نقش و اثر نداشتی!

البته در فضای خاص لبنان به دلیل این که محیط دینی سیاست زده نیست کسی هم ابایی از بیان این مسایل ندارد. یکبار خبرنگاری یاز خانم الیسا خواننده معروف مسیحی پرسیده بود که شما در خلوت خود چه جمله ای را زمزمه می کنید و او جمله ای از کلمات قصار نهج البلاغه را ذکر کرده بود!