وکلای مدافع حقوق ملت، مدافعان بی دفاع

خدایا تو شاهد بوده و هستی در سرزمینی که من و همقطارنم زیست می کنیم قرار و قاعده ی حاکمیت حرکت بر مسیر قانون وتلاش برای اجرای عدالت تعریف شده است ،اما گویی برخی حضرات چنان غرق در قدرت و مقام شده اند که فراموش کرده اند …

خدایا تو شاهد بوده و هستی در سرزمینی که من و همقطارنم زیست می کنیم قرار و قاعده ی حاکمیت حرکت بر مسیر قانون وتلاش برای اجرای عدالت تعریف شده است ،اما گویی برخی حضرات چنان غرق در قدرت و مقام شده اند که فراموش کرده اند …