ویژگی‌های مهمترین رفتار ما در شب‌های قدر

دعاکردن و مناجات انسان در درگاه خداوند، مهمترین رفتار و دستور اصلی در شب های قدر است. اما این دعا چه ویژگی هایی دارد و انسان دعاکننده چه مختصاتی باید داشته باشد؟ چه مختصاتی باید بعد از آن پیدا کند؟

دعاکردن و مناجات انسان در درگاه خداوند، مهمترین رفتار و دستور اصلی در شب های قدر است. اما این دعا چه ویژگی هایی دارد و انسان دعاکننده چه مختصاتی باید داشته باشد؟ چه مختصاتی باید بعد از آن پیدا کند؟