٣٠ سال پیش نقشه بیمارستان‌های نا امن در زلزله آماده بود!

سی سال پیش نقشه آسیب پذیری بیمارستانهای تهران بزرگ را در برابر زلزله با محنت و رنج زیاد بطور مستقل و شخصی تهیه کردم، آقای مدیر شاید شما آن موقع نوزاد بودید!

سی سال پیش نقشه آسیب پذیری بیمارستانهای تهران بزرگ را در برابر زلزله با محنت و رنج زیاد بطور مستقل و شخصی تهیه کردم، آقای مدیر شاید شما آن موقع نوزاد بودید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.