پاسداشت هادی خانیکی؛ انسانی از جنس اخلاق، امید و گفت وگو

هریک از ما در زندگی خود با افراد مختلفی ارتباط داریم. ممکن است از این افراد ویژگی های در ذهن ما مانده باشد.

هریک از ما در زندگی خود با افراد مختلفی ارتباط داریم. ممکن است از این افراد ویژگی های در ذهن ما مانده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.