پاسداشت هادی خانیکی؛ زندگی او گفت وگوست

زندگی، وجود و آثار استاد دکتر خانیکی، دیالوگی به معنای واقعی آن بوده و هست. خبر بیماری او دردناک بود و موضع گیری استاد در مورد بیماری تسکین دهنده.

زندگی، وجود و آثار استاد دکتر خانیکی، دیالوگی به معنای واقعی آن بوده و هست. خبر بیماری او دردناک بود و موضع گیری استاد در مورد بیماری تسکین دهنده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.