پاییز سرنوشت در انتظار اسرائیل

درخواست رسمی آمریکا از اتحادیه اروپا برای قرار دادن حزب‌ا… لبنان در لیست سازمان‌های تروریستی، بازگشایی مجدد پرونده انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین و اتهام زنی علیه ایران و حزب‌ا… لبنان و مقاله تحریک‌آمیز یک ژنرال جنگ‌طلب اسرائیلی برای نابودی حزب‌ا… نشان می‌دهد که آمریکا و رژیم صهیونیستی درصدد تجربه مجدد جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰۶ برآمده‌اند.

درخواست رسمی آمریکا از اتحادیه اروپا برای قرار دادن حزب‌ا… لبنان در لیست سازمان‌های تروریستی، بازگشایی مجدد پرونده انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین و اتهام زنی علیه ایران و حزب‌ا… لبنان و مقاله تحریک‌آمیز یک ژنرال جنگ‌طلب اسرائیلی برای نابودی حزب‌ا… نشان می‌دهد که آمریکا و رژیم صهیونیستی درصدد تجربه مجدد جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰۶ برآمده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.