پتروشیمی میانکاله و ۱۰ نکته!

پتروشیمی میانکانه همچنان به مساله ای مهم در نسبت با مسائل اجتماعی و محیطی زیستی ما مطرح است که در این خصوص لازم است ۱۰ نکته را یادآور شوم:

پتروشیمی میانکانه همچنان به مساله ای مهم در نسبت با مسائل اجتماعی و محیطی زیستی ما مطرح است که در این خصوص لازم است ۱۰ نکته را یادآور شوم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.