پرنده عجیبی که با عابران خوش و بش می کند!

وقتی بیشتر مردم به پرندگان سخنگو فکر می کنند، طوطی ها به ذهنشان خطور می کند. با این حال، به گفته پاتریک اودانل، متخصص پرندگان در Bordzilla، کلاغ ها بسیار باهوش هستند و همچنین می توانند گفتار انسان را تکرار کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، لیزا سندووال در حال قدم زدن در نزدیکی ساحل در شهر کوچک شمال روستیکو در جزیره پرنس ادوارد در کانادا بود که فکر کرد کسی او را صدا زد. شنیدم که یکی به من گفت: سلام! سلام!
من برگشتم و کسی آنجا نبود. بعد دوباره صدا را شنیدم. 'سلام! سلام! کمی ترسیدم، سپس با خودم فکر کردم: «آیا چیزهایی می شنوم؟»

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
۲۲۷۲۲۷

پرنده عجیبی که با عابران خوش و بش می کند!

وقتی بیشتر مردم به پرندگان سخنگو فکر می کنند، طوطی ها به ذهنشان خطور می کند. با این حال، به گفته پاتریک اودانل، متخصص پرندگان در Bordzilla، کلاغ ها بسیار باهوش هستند و همچنین می توانند گفتار انسان را تکرار کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، لیزا سندووال در حال قدم زدن در نزدیکی ساحل در شهر کوچک شمال روستیکو در جزیره پرنس ادوارد در کانادا بود که فکر کرد کسی او را صدا زد. شنیدم که یکی به من گفت: سلام! سلام!

من برگشتم و کسی آنجا نبود. بعد دوباره صدا را شنیدم. 'سلام! سلام! کمی ترسیدم، سپس با خودم فکر کردم: «آیا چیزهایی می شنوم؟»

کلاغ عجیبی که ناگهان شروع به صحبت کرد!/ عکس

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

۲۲۷۲۲۷