پرپر شدن کودکان در سایه ترس مسئولان از سگ پروران

این هم از دستاورد جماعت جاهلی که با دروغ های پی در پی مدعی هستند که دادن غذا به سگ های ولگرد آنها را مهربان می کند و در تکثیر آنها تاثیری ندارد.

این هم از دستاورد جماعت جاهلی که با دروغ های پی در پی مدعی هستند که دادن غذا به سگ های ولگرد آنها را مهربان می کند و در تکثیر آنها تاثیری ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.