پوتین در باتلاق جنگ اکراین

چه آمریکا و ناتو پوتین را تحریک به حمله نظامی به اکراین کرده باشند و چه پوتین برای توسعه اقتدار روسیه و دور کردن ناتو از مرزهای خود، دست به اشغال اکراین زده باشد، حالا با گذشت ده روز از شروع جنگ، مشخص شده است که پوتین گرفتار باتلاق تجاوز به اکراین شده است و به این سادگی ها قادر به رسیدن به اهداف خود و تمام کردن جنگ نیست.
پوتین که می خواست دولت اکراین را تسلیم خواسته های خود کند و در نهایت یک دولت وابسته به روسیه را در اکراین بر سر کار آورد و خیالش از همسایه غربی خود راحت شود، حالا با مقاومت مردم و دولت اکراین مواجه شده و اروپا و آمریکا را یکپارچه علیه خود متحد کرده است.
همزمان با افزایش تحریم های غرب علیه روسیه، حرکت ستون های نظامی روسیه کند شده و اوضاع آنقدر پیچیده گردیده که حرف از بکارگیری سلاح هسته ای و احتمال جنگ سوم جهانی است.
گرچه هنوز قضاوت در باره نتایج این جنگ خانمانسوز زود است ولی معلوم نیست که فرسایشی شدن جنگ تا کجا خواهد بود. حاصل جنگ پوتین تا کنون آوارگی و مهاجرت بیش از یک میلیون نفر از مردم اکراین و از بین رفتن زیرساخت های این کشور و روی آوردن اروپا به تقویت نظامی خو..

چه آمریکا و ناتو پوتین را تحریک به حمله نظامی به اکراین کرده باشند و چه پوتین برای توسعه اقتدار روسیه و دور کردن ناتو از مرزهای خود، دست به اشغال اکراین زده باشد، حالا با گذشت ده روز از شروع جنگ، مشخص شده است که پوتین گرفتار باتلاق تجاوز به اکراین شده است و به این سادگی ها قادر به رسیدن به اهداف خود و تمام کردن جنگ نیست.

پوتین که می خواست دولت اکراین را تسلیم خواسته های خود کند و در نهایت یک دولت وابسته به روسیه را در اکراین بر سر کار آورد و خیالش از همسایه غربی خود راحت شود، حالا با مقاومت مردم و دولت اکراین مواجه شده و اروپا و آمریکا را یکپارچه علیه خود متحد کرده است.
همزمان با افزایش تحریم های غرب علیه روسیه، حرکت ستون های نظامی روسیه کند شده و اوضاع آنقدر پیچیده گردیده که حرف از بکارگیری سلاح هسته ای و احتمال جنگ سوم جهانی است.

گرچه هنوز قضاوت در باره نتایج این جنگ خانمانسوز زود است ولی معلوم نیست که فرسایشی شدن جنگ تا کجا خواهد بود. حاصل جنگ پوتین تا کنون آوارگی و مهاجرت بیش از یک میلیون نفر از مردم اکراین و از بین رفتن زیرساخت های این کشور و روی آوردن اروپا به تقویت نظامی خود و توسعه و گسترش پیمان ناتو و همگرایی بیشتر کشورهای اروپایی با آمریکا بوده است.
در هر صورت گرچه تا کنون جنگ روسیه با اکراین به نفع آمریکا و چین تمام شده ولی آبروی پوتین دیکتاتور را در بین بسیاری از مردم جهان برده است. البته خسارت این جنگ احمقانه و پیامدهای آن برای مردم روسیه و اکراین طولانی مدت خواهد بود.
شاید یکی از پیامدهای جنگ اکراین این باشد که مردم روسیه امیدوار به آخرین دور ریاست جمهوری پوتین شوند.
به هر حال جمهوری اسلامی ایران که زخم خورده از جنگ صدام با حمایت شوروی، آمریکا، فرانسه و عربستان بوده است، بیش از هر کشور دیگری محکوم بودن حمله روسیه به اکراین را درک می کند و قاعدتاً برای خاتمه یافتن این جنگ جنایتکارانه، تلاش می کند.