پول در مقابل زندانی ایرانی- آمریکایی !

یا امریکا را نمی شناسیم یا قدرت پول را و یا در کل، بحران های انسان ساز را که لازمه بقای حکومت ها در مقاصد خاص است، را ؟
زمانی که در هر مقوله‌ای بین دو کشور که مدتهاست در ظاهر یا باطن با هم سر نزاع دارند، توافقاتی بنیادی رخ می دهد و اطمینان های لازم از هر دو سو حاصل می شود، آنوقت است که بدلیل پیشینه طولانی رجز خوانی ها می بایستی بدنبال بهانه‌ای یا محملی بعنوان کاتالیزور (روان کننده) گشت و در این شرایط بهترین (Ice breaker) موضوع پول در مقابل زندانی برای حفظ صورت گلگون هر دو طرف مطرح می شود.
تمرکز بیش از حد بر این موضوع، تحلیلگران را از واقعیتهای اصلی اعم از:
۱- انتخابات پیش روی امریکا
۲- انتخابات پیش روی ایران
۳- روسیه و شرایط جهانی
۴- قدرت نظامی بخصوص موشکی ایران
۵- تبدیل شدن ایران به ایران اتمی برخلاف دیدگاه عمومی در برابر شرق و روسیه در اندک زمان لازم
و ده ها موضوع دیگر بدور نگه خواهد داشت.
امید است تحلیلگران سیاسی و اجتماعی و … ابعاد واقعی آنچه رخ داده است را بررسی و برای شرایط لازم برنامه های متناسب در دست داشته باشند.

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحر..

یا امریکا را نمی شناسیم یا قدرت پول را و یا در کل، بحران های انسان ساز را که لازمه بقای حکومت ها در مقاصد خاص است، را ؟

زمانی که در هر مقوله‌ای بین دو کشور که مدتهاست در ظاهر یا باطن با هم سر نزاع دارند، توافقاتی بنیادی رخ می دهد و اطمینان های لازم از هر دو سو حاصل می شود، آنوقت است که بدلیل پیشینه طولانی رجز خوانی ها می بایستی بدنبال بهانه‌ای یا محملی بعنوان کاتالیزور (روان کننده) گشت و در این شرایط بهترین (Ice breaker) موضوع پول در مقابل زندانی برای حفظ صورت گلگون هر دو طرف مطرح می شود.

تمرکز بیش از حد بر این موضوع، تحلیلگران را از واقعیتهای اصلی اعم از:
۱- انتخابات پیش روی امریکا
۲- انتخابات پیش روی ایران
۳- روسیه و شرایط جهانی
۴- قدرت نظامی بخصوص موشکی ایران
۵- تبدیل شدن ایران به ایران اتمی برخلاف دیدگاه عمومی در برابر شرق و روسیه در اندک زمان لازم
و ده ها موضوع دیگر بدور نگه خواهد داشت.

امید است تحلیلگران سیاسی و اجتماعی و … ابعاد واقعی آنچه رخ داده است را بررسی و برای شرایط لازم برنامه های متناسب در دست داشته باشند.

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران