پیامدهای گذرا و ماندگار جنگ اوکراین

تشدید تحریم ها علیه روسیه، ممکن است زمینه ای برای گسست نظام مالیه بین المللی و تقسیم آن به دو بلوک مجزا باشد که در یک سمت آن غرب و متحدانش قرار می گیرند که به رژیم های بین المللی لیبرال پایبند هستند و در سمت دیگر روسیه، چین و مجموعه ای از کشورهای همفکر که در رنجش از تحریم های غرب به دنبال پول رایج، سیستم پیام رسانی و نهادهای مالی مستقل از دلار هستند.

تشدید تحریم ها علیه روسیه، ممکن است زمینه ای برای گسست نظام مالیه بین المللی و تقسیم آن به دو بلوک مجزا باشد که در یک سمت آن غرب و متحدانش قرار می گیرند که به رژیم های بین المللی لیبرال پایبند هستند و در سمت دیگر روسیه، چین و مجموعه ای از کشورهای همفکر که در رنجش از تحریم های غرب به دنبال پول رایج، سیستم پیام رسانی و نهادهای مالی مستقل از دلار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.