چاپ سوم تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق به قلم حسین علایی

چاپ سوم کتاب تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق توسط انتشارات مرز و بوم و از سوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده و در نمایشگاه کتاب تهران در حال عرضه است.

چاپ سوم کتاب تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق توسط انتشارات مرز و بوم و از سوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده و در نمایشگاه کتاب تهران در حال عرضه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.