چرا برخورد با بدحجابی موفق نبوده است؟

در تطبیق با آموزه‌های علوم جنایی در خصوص تصویب یا اجرای یک قانون باید ملاحظاتی مدنظر باشد که براساس آن با مطالعه میدانی سنجش میزان پذیرش مردم، نتیجه بخش بودن قانون و اثر آن در اداره کشور مورد لحاظ و توجه قرار خواهد داشت.

در تطبیق با آموزه‌های علوم جنایی در خصوص تصویب یا اجرای یک قانون باید ملاحظاتی مدنظر باشد که براساس آن با مطالعه میدانی سنجش میزان پذیرش مردم، نتیجه بخش بودن قانون و اثر آن در اداره کشور مورد لحاظ و توجه قرار خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.