چرا به ایران تکیه میکنم؟

من که بیش از دو دهه در حوزه اندیشه سیاسی ایران و اسلام به مطالعه و پژوهش مشغولم، به حکم رشته تخصصی علمی خود، علوم سیاسی، سیاست اندیشی هستم؛ یعنی به مناسبات قدرت در بستر داخلی و عرصه‌ خارجی توجه می‌کنم.

من که بیش از دو دهه در حوزه اندیشه سیاسی ایران و اسلام به مطالعه و پژوهش مشغولم، به حکم رشته تخصصی علمی خود، علوم سیاسی، سیاست اندیشی هستم؛ یعنی به مناسبات قدرت در بستر داخلی و عرصه‌ خارجی توجه می‌کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.