چرا دعایی محبوب است؟

این متنی است که در سال ٩۴ برای آن بزرگمرد بی‌ادعا نوشته‌ام.

این متنی است که در سال ٩۴ برای آن بزرگمرد بی‌ادعا نوشته‌ام.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.