چرا پارگی رباط صلیبی قدامی بیشتر برای بانوان ورزشکار رخ می‌دهد

تحقیقاتی که توسط کتابخانه ملی پزشکی به اشتراک گذاشته شده است نشان می‌دهد که زنان ورزشکار نخبه ۸ برابر بیشتر از ورزشکاران مرد نخبه در معرض پارگی ACL خود هستند. این یافته می‌گوید برای تعیین دلیل دقیق آسیب‌دیدگی ورزشکاران زن به مطالعه بیشتری نیاز است، اما تفاوت‌های آناتومیکی و هورمونی می‌تواند عوامل مهم این امر باشند.
دکتر مایکل بوریس، جراح ارتوپد، موافقت کرد که دلایل متعددی برای پارگی رباط صلیبی قدامی بانوان وجود دارد.
اگرچه ما استخوان‌ها و ساختار کلی یکسانی داریم، اما بین بانوان و آقایان کمی تفاوت وجود دارد و این مختلف و نحوه عملکرد عضلات ما را تغییر می‌دهد. بوریس می‌گوید، حتی دلایلی مانند چرخه‌های هورمونی که بین بانوان و آقایان متفاوت هستند می‌توانند بر این امر تاثیر بگذارند.
بوریس افزود: «راه‌هایی برای تلاش و جلوگیری از آسیب دیدن در حین ورزش وجود دارد. همه ورزشکاران باید بدن خود را برای ورزشی که برای آن تمرین می‌کنند، آماده کنند.» همچنین، وی اذعان کرد: «ورزشکاران تا حدی با انجام انواع خاصی از برنامه‌های تقویتی و بدنسازی، به ویژه در زنان، می‌توان از پارگی رباط صلیبی قدامی جلوگیری کر..

تحقیقاتی که توسط کتابخانه ملی پزشکی به اشتراک گذاشته شده است نشان می‌دهد که زنان ورزشکار نخبه ۸ برابر بیشتر از ورزشکاران مرد نخبه در معرض پارگی ACL خود هستند. این یافته می‌گوید برای تعیین دلیل دقیق آسیب‌دیدگی ورزشکاران زن به مطالعه بیشتری نیاز است، اما تفاوت‌های آناتومیکی و هورمونی می‌تواند عوامل مهم این امر باشند.

دکتر مایکل بوریس، جراح ارتوپد، موافقت کرد که دلایل متعددی برای پارگی رباط صلیبی قدامی بانوان وجود دارد.

اگرچه ما استخوان‌ها و ساختار کلی یکسانی داریم، اما بین بانوان و آقایان کمی تفاوت وجود دارد و این مختلف و نحوه عملکرد عضلات ما را تغییر می‌دهد. بوریس می‌گوید، حتی دلایلی مانند چرخه‌های هورمونی که بین بانوان و آقایان متفاوت هستند می‌توانند بر این امر تاثیر بگذارند.

بوریس افزود: «راه‌هایی برای تلاش و جلوگیری از آسیب دیدن در حین ورزش وجود دارد. همه ورزشکاران باید بدن خود را برای ورزشی که برای آن تمرین می‌کنند، آماده کنند.» همچنین، وی اذعان کرد: «ورزشکاران تا حدی با انجام انواع خاصی از برنامه‌های تقویتی و بدنسازی، به ویژه در زنان، می‌توان از پارگی رباط صلیبی قدامی جلوگیری کرد.»

با این که هنوز تحقیقات گسترده‌ای در این باره لازم است، اما محققان بر این باورند که زنان ورزشکار باید بیشتر مراقب چنین عارضه‌ای باشند.

با داروخانه آنلاین داروهلپ در خود را در اخبار خوزه سلامت به روز نگه دارد.

پارگی رباط صلیبی بانوان با توضیح

نوشته چرا پارگی رباط صلیبی قدامی بیشتر برای بانوان ورزشکار رخ می‌دهد اولین بار در داروخانه آنلاین داروهلپ. پدیدار شد.