چرا پتروشیمی میانکاله نباید ساخته شود؟

در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵، ساخت یک مجتمع پتروشیمی در استان گلستان – درست در وسط تالاب صوفیکم – کلید خورد و بلافاصله عملیات ساخت و ساز آن شروع و ۹۰ هزار سهام فروخته شد.

در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵، ساخت یک مجتمع پتروشیمی در استان گلستان – درست در وسط تالاب صوفیکم – کلید خورد و بلافاصله عملیات ساخت و ساز آن شروع و ۹۰ هزار سهام فروخته شد.