چرا کولر خودرو در گرمای تابستان ناسازگار می‌شود

اگر شما هم مشکل گرم شدن باد کولر خودرو را دارید و کولر خودروی شما در ترافیک ظهر گرم و غیر فعال میشود و با گاز دادن با دور بالا مجدد فعال می شود به این نکات توجه کنید :
۱ – گاز و روغن کولر کم یا زیاد نباشد :
گاز کولر چه کم باشد چه زیاد باعث افت عملکرد کولر شما خواهد شد.همچنین کمبود روغن در کمپرسور باعث ایجاد صدا و قفل شدن آن خواهد شد.
۲- باطری و دینام خودرو سالم باشد :
ولتاژ یک باطری سالم در حالتی که ماشین خاموش است حدود ۱۲٫۶ ولت و زمانی که موتور خودرو روشن است باید بین ۱۳٫۷ تا ۱۴٫۷ ولت باشد.
۳- رله های مرتبط با سیستم کولر سالم باشد :
رله ها و پایه آنها را چک کنید در جای خود محکم باشد و فاقد هرگونه آسیب فیزیکی یا ذوب شدگی در اثر حرارت باشد.
۴- بوبین کمپرسور سالم باشد :
هنگامی که کولر را روشن میکنید صدایی مثل کلیک را بشنوید.
۵- کندانسور کولر سالم و تمیز باشد :
کندانسور کولر باید هر چند وقت یکبار شستشو داده شود اینکار را میتوانید با آب پرفشار یا باد انجام دهید هر چه کندانسور تمیزتر باشد عملکرد کولر شما بهتر خواهد بود.
۶- فن های خنک کننده رادیاتور سالم باشد :
از سلامت فن های خن..

اگر شما هم مشکل گرم شدن باد کولر خودرو را دارید و کولر خودروی شما در ترافیک ظهر گرم و غیر فعال میشود و با گاز دادن با دور بالا مجدد فعال می شود به این نکات توجه کنید :

۱ – گاز و روغن کولر کم یا زیاد نباشد :

گاز کولر چه کم باشد چه زیاد باعث افت عملکرد کولر شما خواهد شد.همچنین کمبود روغن در کمپرسور باعث ایجاد صدا و قفل شدن آن خواهد شد.

۲- باطری و دینام خودرو سالم باشد :

ولتاژ یک باطری سالم در حالتی که ماشین خاموش است حدود ۱۲٫۶ ولت و زمانی که موتور خودرو روشن است باید بین ۱۳٫۷ تا ۱۴٫۷ ولت باشد.

۳- رله های مرتبط با سیستم کولر سالم باشد :

رله ها و پایه آنها را چک کنید در جای خود محکم باشد و فاقد هرگونه آسیب فیزیکی یا ذوب شدگی در اثر حرارت باشد.

۴- بوبین کمپرسور سالم باشد :

هنگامی که کولر را روشن میکنید صدایی مثل کلیک را بشنوید.

۵- کندانسور کولر سالم و تمیز باشد :

کندانسور کولر باید هر چند وقت یکبار شستشو داده شود اینکار را میتوانید با آب پرفشار یا باد انجام دهید هر چه کندانسور تمیزتر باشد عملکرد کولر شما بهتر خواهد بود.

۶- فن های خنک کننده رادیاتور سالم باشد :

از سلامت فن های خنک کننده ماشین در دور کند و تند اطمینان حاصل کنید اگر خودروی شما داری دو فن می‌باشد هماهنگی عملکرد هر دوفن در دور کند و تند را بررسی کنید.

همچنین برای فن ها از رله باکیفیت با آمپر مناسب استفاده کنید.

۷- اتصال بدنه مناسب :

اتصال بدنه خود را با سیم مناسب تقویت کنید این نکته را بدانید که اتصال بدنه بعد از چند سال کیفیت خود را از دست می‌دهد و باید تعویض گردد.

و اما نکته طلایی . . .

۸ – فیلر پولی و کلاچ کمپرسور تنظیم باشد :

اگر در خودروی خود از سلامت ۷ مورد اول اطمینان کامل دارید پس احتمالا مشکل از فیلر کلاچ کمپرسور می باشد این یعنی فاصله کلاچ و پولی تنظیم نیست این مقدار باید بین ۰٫۳ میلیمتر تا ۰٫۵ میلیمتر باشد نه کمتر و نه بیشتر.

اگر موارد فوق را رعایت کنید سیستم سرمایشی خودروی شما بخوبی کار خواهد کرد و از تابستان لذت خواهید برد.