چرخ را از نو اختراع نکنیم

چندی پیش در مسیری به‌طور اتفاقی، با یکی از وزیران دهۀ ۶۰ دیداری دست داد. ایشان از کسانی است که هنوز هم در نهادهای مهم تصمیم‌گیری، منشأ اثر است و بیشتر به جناح دولت تمایل دارد.

چندی پیش در مسیری به‌طور اتفاقی، با یکی از وزیران دهۀ ۶۰ دیداری دست داد. ایشان از کسانی است که هنوز هم در نهادهای مهم تصمیم‌گیری، منشأ اثر است و بیشتر به جناح دولت تمایل دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.