چطور ممکن است حکم دادگاه مستند به قرارداد و قانون به نفع کلاهبرداران تمام شود؟

از سختی ها و چالش های اساسی پرونده های قضایی زمانی است که بنا به مستندات قانونی و اصول حقوقی حق با مدعی است اما از طرفی متوجه می شوی وی از اعتماد طرف سوء استفاده کرده، قرارداد یا سند فی مابین را به نفع خودش تنظیم کرده….

از سختی ها و چالش های اساسی پرونده های قضایی زمانی است که بنا به مستندات قانونی و اصول حقوقی حق با مدعی است اما از طرفی متوجه می شوی وی از اعتماد طرف سوء استفاده کرده، قرارداد یا سند فی مابین را به نفع خودش تنظیم کرده….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.