چند نکته درباره حکم رهبری برای مدیر جدید روزنامه اطلاعات

در حکم رهبر معظم انقلاب برای آقای سیدعباس صالحی، مدیر جدید روزنامه اطلاعات نکاتی به چشم می‌خورد که درخور اعتناست:

در حکم رهبر معظم انقلاب برای آقای سیدعباس صالحی، مدیر جدید روزنامه اطلاعات نکاتی به چشم می‌خورد که درخور اعتناست: