چهل صفت معلمی که کم رنگ یا فراموش شده است

معروف بود که معلمی کار انبیا است و همینطور هم هست زیرا نه تنها پیامبران معلم اند که خود خدا هم معلم است.

معروف بود که معلمی کار انبیا است و همینطور هم هست زیرا نه تنها پیامبران معلم اند که خود خدا هم معلم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.