چه زمان باید مهاجرت کرد و چه زمان نه؟!

رخداد طوفان سرخ که تمامی مناطق اطراف تالاب گاوخونی را هم دربرگرفت، بار دیگر ثابت کرد که چرا اولویت حاکمیت ایران فراتر از هر مصلحت اقتصادی یا سیاسی دیگری، باید اختصاص حقابه تالاب‌ها در گاوخونی، هورالعظیم، جازموریان، بختگان، ارومیه، هامون، پریشان، مساله و … باشد.
آنچه در پی عدم توجه به این آموزه رخ می‌نماید، مهاجرت است؛ پدیده‌ای که با خود تعارضات و اختلال‌های فردی، اجتماعی امنیتی در ابعادی محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی می‌آفریند …
اجازه ندهیم آسان‌ترین راه، یعنی افزایش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک و ترویج خام‌فروشی، خردمندانه‌ترین و پایدارترین راهِ تاب‌آوری اصفهان و ایران را ذبح کند.
اولویت اصفهان باید پایداری جریان زاینده‌رود از سراب تا پایاب باشد و هر اولویت و مصلحت دیگری که این حق را متاثر کند، بی‌شک ضد منافع و حقوق مردم اصفهان و ایران است. مردم شریف اصفهان به جای انتخاب گزینه رفتن و مهاجرت، باید بمانند و مطالبه‌گرانه و قانونمند این حق را فریاد زنند تا تحقق یابد.
حمایت از ساخت مجموعه‌هایی چون شهرک سلامت و ترویج توریسم پزشکی، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، استقرار صنایع های..

رخداد طوفان سرخ که تمامی مناطق اطراف تالاب گاوخونی را هم دربرگرفت، بار دیگر ثابت کرد که چرا اولویت حاکمیت ایران فراتر از هر مصلحت اقتصادی یا سیاسی دیگری، باید اختصاص حقابه تالاب‌ها در گاوخونی، هورالعظیم، جازموریان، بختگان، ارومیه، هامون، پریشان، مساله و … باشد.

آنچه در پی عدم توجه به این آموزه رخ می‌نماید، مهاجرت است؛ پدیده‌ای که با خود تعارضات و اختلال‌های فردی، اجتماعی امنیتی در ابعادی محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی می‌آفریند …
اجازه ندهیم آسان‌ترین راه، یعنی افزایش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک و ترویج خام‌فروشی، خردمندانه‌ترین و پایدارترین راهِ تاب‌آوری اصفهان و ایران را ذبح کند.
اولویت اصفهان باید پایداری جریان زاینده‌رود از سراب تا پایاب باشد و هر اولویت و مصلحت دیگری که این حق را متاثر کند، بی‌شک ضد منافع و حقوق مردم اصفهان و ایران است. مردم شریف اصفهان به جای انتخاب گزینه رفتن و مهاجرت، باید بمانند و مطالبه‌گرانه و قانونمند این حق را فریاد زنند تا تحقق یابد.

حمایت از ساخت مجموعه‌هایی چون شهرک سلامت و ترویج توریسم پزشکی، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، استقرار صنایع های‌تک، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ترویج گردشگری و بوم‌گردی مسوولانه و تغییر مبلمان شهری از خودرومحوری به بوم‌محوری در این راستا ارزیابی می‌شود و همه باید از چنین راهکارهایی حمایت کنند.