ژاپنی‌ها کود حیوانی را سوخت موشک کردند!

ایرنا نوشت: یک شرکت استارتاپ فضایی ژاپنی با موفقیت نمونه‌ای از یک موتور راکت با سوخت بیومتان مایع (LBM) ساخته شده از فضولات گاو را آزمایش کرد.
شرکت «فناوری‌های بین‌ستاره‌ای» (IST) یک رشته «آزمایش آتش استاتیک» برای این راکت پرتابی ZERO را در مجتمع پرتاب فضاپیمای هوکایدو انجام داد. در جریان این آزمایش، موتور طراحی شده یک شعله افقی آبی و نارنجی برای حدود ۱۰ ثانیه تولید کرد.
بنا بر بیانیه‌های رسمی، بیومتان مورد استفاده در این آزمایش از فضولات گاوی جمع‌آوری شده از دامداری‌های منطقه تولید شده است که این مساله مزایای بالقوه این سوخت به عنوان یک سوخت راکت سازگار با محیط زیست را نشان می دهد. این سوخت راکت سازگار با محیط زیست در مشارکت با شرکت «ایر واتر» مستقر در ژاپن ساخته شده است.

این تلاش مشارکتی شامل همکاری با دامداران محلی است که از تجهیزاتی در مراکز دامداری خود برای تبدیل فضولات گاو به «بیوگاز» استفاده می‌کنند.
شرکت «ایر واتر» در مرحله بعدی این بیوگاز (گاز زیستی) را پس از پردازش به سوخت راکت تبدیل می‌کند. شرکت ZERO علاوه بر بیومتان مایع همچنین از متان مایع به عنوان پیشران استفاده می‌کن..

ژاپنی‌ها کود حیوانی را سوخت موشک کردند!

ایرنا نوشت: یک شرکت استارتاپ فضایی ژاپنی با موفقیت نمونه‌ای از یک موتور راکت با سوخت بیومتان مایع (LBM) ساخته شده از فضولات گاو را آزمایش کرد.

شرکت «فناوری‌های بین‌ستاره‌ای» (IST) یک رشته «آزمایش آتش استاتیک» برای این راکت پرتابی ZERO را در مجتمع پرتاب فضاپیمای هوکایدو انجام داد. در جریان این آزمایش، موتور طراحی شده یک شعله افقی آبی و نارنجی برای حدود ۱۰ ثانیه تولید کرد.

بنا بر بیانیه‌های رسمی، بیومتان مورد استفاده در این آزمایش از فضولات گاوی جمع‌آوری شده از دامداری‌های منطقه تولید شده است که این مساله مزایای بالقوه این سوخت به عنوان یک سوخت راکت سازگار با محیط زیست را نشان می دهد. این سوخت راکت سازگار با محیط زیست در مشارکت با شرکت «ایر واتر» مستقر در ژاپن ساخته شده است.

ژاپنی‌ها کود حیوانی را سوخت موشک کردند!

این تلاش مشارکتی شامل همکاری با دامداران محلی است که از تجهیزاتی در مراکز دامداری خود برای تبدیل فضولات گاو به «بیوگاز» استفاده می‌کنند.

شرکت «ایر واتر» در مرحله بعدی این بیوگاز (گاز زیستی) را پس از پردازش به سوخت راکت تبدیل می‌کند. شرکت ZERO علاوه بر بیومتان مایع همچنین از متان مایع به عنوان پیشران استفاده می‌کند که مزیت‌های مختلفی مانند هزینه پایین، در دسترس بودن و تاثیر محیط زیستی از جمله آنها است.

متان مایع به گزینه ترجیحی برای بسیاری از شرکت های فضایی از جمله «اسپیس‌ایکس» برای فضاپیمای «استارشیپ» تبدیل شده است. راکت طراحی شده شرکت استارتاپ ژاپنی دربرگیرنده طراحی دومرحله‌ای است و این راکت نیز از یک انژکتور میله‌ای (pintle) استفاده می‌کند که تعداد قطعات را کاهش داده و کارآیی احتراقی را ارتقا می دهد. این روش در موتورهای اسپیس‌ایکس هم به کار می‌رود.

ژاپنی‌ها کود حیوانی را سوخت موشک کردند!

این آزمایش‌های موفقیت‌آمیز گامی مهم به سمت شلیک واقعی این راکت پرتاب ماهواره کوچک تا سال ۲۰۲۵ است.

۵۸۵۸