کرامت حسنی

این شعر در روز ۱۴ ماه رمضان مطابق با ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ سروده شد.

این شعر در روز ۱۴ ماه رمضان مطابق با ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ سروده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.