کشف جدید

معاون وزارت بهداشت: قرار است در قالب سامانه ملی باروری از زمانی که تست حاملگی خانمی مثبت می‌شود و جنینی تشکیل می‌شود تا زمانی‌ که متولد می‌شود، در این سامانه ثبت می‌شود. تجربه موفق قبلی: دولت رومانی، رویای افزایش جمعیت را در سر داشت. رومانی ۲۳ میلیون نفر جمعیت داشت اما دولت خواهان این بود که در سریع‌ترین زمان ممکن جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر شود . چائوشسکو در ۱۹۶۶ با صدور یک فرمان، حاملگی را تبدیل به سیاست حکومتی کرد. او در اواسط دهه ۱۹۹۰ گفت: «جنین مال کل جامعه است. هر کسی از بچه‌دار شدن اجتناب کند در حکم فرد خائنی است» … رومانی تنها کشور در بلوک کمونیستی بود که قوانینی علیه سقوط جنین داشت. هر زن حامله‌ای باید زمانی که انتظار می‌رود وضع حمل می‌کرد وگرنه «پلیس قاعدگی» او را احضار و بازجویی می‌کرد . زنانی که جنین‌شان سقط شده بود در مظان ارتکاب عمل مجرمانه سقط جنین قرار می‌گرفتند. کورتاژهای زیر پله‌ای در شرایط هولناک انجام می‌شد. سالانه بیش از هزار زن در بخارست به خاطر جراحت‌ها و عفونت‌های ناشی از عمل‌های غیر استاندارد سقط جنین، جان می‌باختند و تعداد بی‌شماری برای همیشه امکان باروری و ماد..

معاون وزارت بهداشت: قرار است در قالب سامانه ملی باروری از زمانی که تست حاملگی خانمی مثبت می‌شود و جنینی تشکیل می‌شود تا زمانی‌ که متولد می‌شود، در این سامانه ثبت می‌شود. تجربه موفق قبلی: دولت رومانی، رویای افزایش جمعیت را در سر داشت. رومانی ۲۳ میلیون نفر جمعیت داشت اما دولت خواهان این بود که در سریع‌ترین زمان ممکن جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر شود . چائوشسکو در ۱۹۶۶ با صدور یک فرمان، حاملگی را تبدیل به سیاست حکومتی کرد. او در اواسط دهه ۱۹۹۰ گفت: «جنین مال کل جامعه است. هر کسی از بچه‌دار شدن اجتناب کند در حکم فرد خائنی است» … رومانی تنها کشور در بلوک کمونیستی بود که قوانینی علیه سقوط جنین داشت. هر زن حامله‌ای باید زمانی که انتظار می‌رود وضع حمل می‌کرد وگرنه «پلیس قاعدگی» او را احضار و بازجویی می‌کرد . زنانی که جنین‌شان سقط شده بود در مظان ارتکاب عمل مجرمانه سقط جنین قرار می‌گرفتند. کورتاژهای زیر پله‌ای در شرایط هولناک انجام می‌شد. سالانه بیش از هزار زن در بخارست به خاطر جراحت‌ها و عفونت‌های ناشی از عمل‌های غیر استاندارد سقط جنین، جان می‌باختند و تعداد بی‌شماری برای همیشه امکان باروری و مادر شدن را از دست می‌دادند. انقلاب‌های ١٩٨٩، ویکتور شبشتین، ترجمه بیژن اشتری، نشر ثالث، ١٣٩٩