کلاهی که ذهن را می‌خواند!

ایسنا نوشت: پژوهشگران «دانشگاه فناوری سیدنی»، اولین کلاه ذهن‌خوان جهان را ساخته‌اند که امواج مغزی را به متن تبدیل می‌کند.

ایسنا نوشت: پژوهشگران «دانشگاه فناوری سیدنی»، اولین کلاه ذهن‌خوان جهان را ساخته‌اند که امواج مغزی را به متن تبدیل می‌کند.