گفتن حقیقت به مردم

دشوارتر از مخاطب قرار دادن قدرت، گفتن حقیقت به مردم است.

دشوارتر از مخاطب قرار دادن قدرت، گفتن حقیقت به مردم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.