گوگل دانایی است؟

قطع ارتباط با اینترنت جهانی فراتر از مشکلات عدیده‌ای که ایجاد می‌کند، یک پرسش را درافکنده است.آیا بخش قابل توجهی از مرجعیت دانایی از کتاب و گعده و کلاس به گوگل و اینستاگرام و فضاهای ارتباطی اینترنتی وابسته شده است.

قطع ارتباط با اینترنت جهانی فراتر از مشکلات عدیده‌ای که ایجاد می‌کند، یک پرسش را درافکنده است.آیا بخش قابل توجهی از مرجعیت دانایی از کتاب و گعده و کلاس به گوگل و اینستاگرام و فضاهای ارتباطی اینترنتی وابسته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.