گُردان و فرهنگ

برادر معزز، سردارسرلشکر سلامی فرمانده محترم کل سپاه . با سلام. از آنجا که جنابعالی علاوه بر کسوت نظامی، اهل درس و بحث و فرهنگ هم هستید، دریغم آمد که برادرانه در باره بخش کوتاهی از سخنان اخیرتان در جمع اساتید بسیجی، نکاتی را عرض نکنم.

برادر معزز، سردارسرلشکر سلامی فرمانده محترم کل سپاه . با سلام. از آنجا که جنابعالی علاوه بر کسوت نظامی، اهل درس و بحث و فرهنگ هم هستید، دریغم آمد که برادرانه در باره بخش کوتاهی از سخنان اخیرتان در جمع اساتید بسیجی، نکاتی را عرض نکنم.