گِران بهایِ ارزان!

ارایه و فروش آموزش در سالهای اخیر و آینده از پردرآمدترین شغل هاست؛ این حرف من نیست سخن موفقان و بزرگان این حوزه است.

ارایه و فروش آموزش در سالهای اخیر و آینده از پردرآمدترین شغل هاست؛ این حرف من نیست سخن موفقان و بزرگان این حوزه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.