یک پیشنهاد به رئیس جمهور

پیشنهاد اصلی را که میدانم نه می پذیرید و نه میگذارند که بپذیرید. ولی لطفا صادقانه در مورد این پیشنهاد دوم فکر و اقدام کنید.

پیشنهاد اصلی را که میدانم نه می پذیرید و نه میگذارند که بپذیرید. ولی لطفا صادقانه در مورد این پیشنهاد دوم فکر و اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.