۷ میلیون دانش آموز معلم ورزش ندارند ؟

اول عین و اصل خبر:
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: برای هفت میلیون دانش‌آموز، معلم ورزش نداریم. این هفت میلیون دانش‌آموز بیشتر در دوره ابتدایی‌اند و در دوره متوسطه اول و دوم با چالش جدی روبه‌رو نیستیم./ ایسنا
نیازی به بیان اینکه ورزش چیست و در دوران تحصیل بخصوص زمان مدرسه چه تاثیراتی بر دانش آموزان و فکر آنها دارد و چقدر در کارهای جمعی و یادگیری، مشارکت و قبول مسئولیت، فیزیک، روح و روان کودکان تاثیر مثبت دارد مواردی را بنده ناچیز مطرح نمایم ! این امر پر واضح است !
آقای سخنگو، این مشکل را چه کسی باید حل کند !! بیان این مطلب یعنی چه ؟ مگر غیر از وزارت متبوع فرد یا ارگان دیگری می تواند به مسئله بپردازد ؟ این یعنی ما کارمان را درست انجام نداده‌ایم !
حال توصیه ای دارم برای رفع معضل بشرح زیر، با دانشگاه های مناطقی که معلم ورزش ندارند (الحمدالله در هر روستایی امروزه یک دانشگاه داریم !؟) تماس بگیرید و طی اطلاعیه‌ای از اساتید خواهش کنید که روزی دو ساعت در هر هفته هر استاد این امر خطیر را در مدارس همجوار خود بصورت داوطلبانه بعهده بگیرند و در عوض دانشگاه ۴ ساعت در هفته (بعلاوه رفت و آمد) از آنها ..

اول عین و اصل خبر:

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: برای هفت میلیون دانش‌آموز، معلم ورزش نداریم. این هفت میلیون دانش‌آموز بیشتر در دوره ابتدایی‌اند و در دوره متوسطه اول و دوم با چالش جدی روبه‌رو نیستیم./ ایسنا

نیازی به بیان اینکه ورزش چیست و در دوران تحصیل بخصوص زمان مدرسه چه تاثیراتی بر دانش آموزان و فکر آنها دارد و چقدر در کارهای جمعی و یادگیری، مشارکت و قبول مسئولیت، فیزیک، روح و روان کودکان تاثیر مثبت دارد مواردی را بنده ناچیز مطرح نمایم ! این امر پر واضح است !

آقای سخنگو، این مشکل را چه کسی باید حل کند !! بیان این مطلب یعنی چه ؟ مگر غیر از وزارت متبوع فرد یا ارگان دیگری می تواند به مسئله بپردازد ؟ این یعنی ما کارمان را درست انجام نداده‌ایم !

حال توصیه ای دارم برای رفع معضل بشرح زیر، با دانشگاه های مناطقی که معلم ورزش ندارند (الحمدالله در هر روستایی امروزه یک دانشگاه داریم !؟) تماس بگیرید و طی اطلاعیه‌ای از اساتید خواهش کنید که روزی دو ساعت در هر هفته هر استاد این امر خطیر را در مدارس همجوار خود بصورت داوطلبانه بعهده بگیرند و در عوض دانشگاه ۴ ساعت در هفته (بعلاوه رفت و آمد) از آنها قبول نماید. هم مشکل ورزش بچه ها حل می شود، هم با اساتید آشنا می شوند و برای آینده دانش آموزان این ارتباط مفید است و هم افتخاری است برای اساتید که در امور آموزشی کشور و بخصوص کودکان این مرز و بوم شریک شوند !

در خاتمه شما باید این نوع راه حلها را پیگیر باشید نه افرادی مثل من ! الحمدالله این بحران راه حلهای زیادی دارد، البته ذکر مصیبت یکی از آنها نیست فقط کمی خلاقیت می خواهد و بس!

*استاد نمونه کشور، در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور

۶۵۶۵