آقای زاکانی، هتل روی گسل !

https://www.hamshahrionline.ir/news/766036/افشاگری-شهردار-تهران-در-مورد-هتل-۳%DB%B0-طبقه-در-ولنجک-نظر-سخت-گیرانه-ای
چون دفاعیات عجیب است برخی از فرمایشات و جملات در اینجا عینا آورده می شود:
… در باره این هتل سازمان زمین شناسی اعلام کرد که روی گسل قرار دارد و نباید ساخته شود اما مراجع دانشگاهی که مهم ترین آنها از اساتید دانشگاه امیر کبیر بودند در کمیسیون ماده ۵ حضور یافته و از آن دفاع کردند. آنها گفتند که نوع سازه هتل تاب آوری در برابر زلزله را دارد.
شهردار تهران افزود: با اینکه دفاع کاملی از سوی این اساتید دانشگاهی صورت گرفت، باز هم ما تأکید کردیم که مجوز را در صورت تأیید مرکز تحقیقات ساختمان صادر خواهیم کرد. در واقع ما نظر سخت گیرانه ای را در مورد این هتل اعمال کردیم.
خیلی خلاصه عرض می کنم:
١- اگر سازمان زمین شناسی کشور اعلام کرده‌ است هتل روی “گسل” است، حتما هست !
٢- چه سازه‌ای در دنیا وجود دارد که ما هنوز از آن اطلاعی نداریم که بقول سرکار بر روی گسل تاب آور است !
۳- چطور است که حکم یک مرکز در مقابل یک سازمان مهم دولتی به این سادگی آنهم با ذکر «درست روی گسل است» با بازی با چ..

https://www.hamshahrionline.ir/news/766036/افشاگری-شهردار-تهران-در-مورد-هتل-۳%DB%B0-طبقه-در-ولنجک-نظر-سخت-گیرانه-ای

چون دفاعیات عجیب است برخی از فرمایشات و جملات در اینجا عینا آورده می شود:

… در باره این هتل سازمان زمین شناسی اعلام کرد که روی گسل قرار دارد و نباید ساخته شود اما مراجع دانشگاهی که مهم ترین آنها از اساتید دانشگاه امیر کبیر بودند در کمیسیون ماده ۵ حضور یافته و از آن دفاع کردند. آنها گفتند که نوع سازه هتل تاب آوری در برابر زلزله را دارد.
شهردار تهران افزود: با اینکه دفاع کاملی از سوی این اساتید دانشگاهی صورت گرفت، باز هم ما تأکید کردیم که مجوز را در صورت تأیید مرکز تحقیقات ساختمان صادر خواهیم کرد. در واقع ما نظر سخت گیرانه ای را در مورد این هتل اعمال کردیم.

خیلی خلاصه عرض می کنم:

١- اگر سازمان زمین شناسی کشور اعلام کرده‌ است هتل روی "گسل" است، حتما هست !
٢- چه سازه‌ای در دنیا وجود دارد که ما هنوز از آن اطلاعی نداریم که بقول سرکار بر روی گسل تاب آور است !
۳- چطور است که حکم یک مرکز در مقابل یک سازمان مهم دولتی به این سادگی آنهم با ذکر «درست روی گسل است» با بازی با چند نفر نادیده گرفته می شود، حتما بدلیل بند کنترل سازه های بلند ؟
۴- توصیه جدی می کنم کلیه نقشه ها و گزارشات فنی توسط شخص حضرتعالی، معاون عمرانی، شهردار عزیز منطقه، تک تک اعضای شورای محترم شهر، عزیزان دفاع (دلم نیامد اساتید بگویم) و تایید کننده و مرکز محترم و کلیه مشاوران و پیمانکاران و سرمایه گزاران در صورت تایید ساخت، با قبول کلیه مسئولیتها و تبعات احتمالی تضمین «تاب آوری سازه روی گسل معروف تهران» امضا بفرمایند
عجیبتر از همه! این مرکز، وزارت راه و شهربازی و شهرداری و شورای عالی معماری مصوبه ای دارند که حریم گسل باید رعایت شود ! توصیه دردمنشانه دارم این مطلب زیر را حتما بخوانید !

‏https://www.iranjib.ir/shownews/107303/ضوابط-جدید-ساخت-و-ساز-در-حریم-گسل%E2%80%8E%E2%80%8Cها/

قدرت پول در ساخت و ساز روی دقیقا گسل مبحثی جدید بنظر می رسد !

عزیزی در ابن رابطه شعری برایم بشرح زیر فرستاد، جالب است!

عاقل به کنار آب تا پل می جست
دیوانه پا برهنه از آب گذشت!
البته دیگر پیدا نشد

و السلام علی من اتبع الهدی

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، مهندسی زلزله و مدیریت بحران