آقا سید! به جای مدیران پرسپولیس ما معذرت می‌خواهیم

اینجا ایران است و اینجا زود همه چیز یادمان می رود.داریم بی معرفتی می کنیم در حق یکی مثل سید جلال حسینی.آقای مدیرعامل! آقای درویش حواستان هست؟شما اصلا سید را می شناسید؟می دانید چه کارهایی برای پرسپولیس کرده؟می دانید چند تا سر جلوی توپ گذاشته و می دانید در خیلی از بزنگاه ها او بوده که تیم را از بحران خارج کرده؟اگر نمی دانید خب سوال کنید!
عصای دست که می گویند یعنی همین سید جلال حسینی.برانکو را که دیگر قبول دارید؛وقتی پروفسور می گوید “سید دست راستم ” بود این خودش فصل الخطاب است.سید الگوی خیلی از هواداران است و حتی الگوی تک تک ما.به همین راحتی ها که نشده سید جلال.زمان گذشته،هزینه شده و خون دل ها خورده شده تا یکی مثل سید روی کار آمده.
نمی خواهید با حسینی قرارداد ببندید و می خواهید به هر طریقی او را وارد چرخه مربیگری کنید؛اشکالی ندارد فقط مدام امروز و فردا نکنید و هی قصه را پشت گوش نیاندازید.شان کاپیتان این تیم،کسی که ۵ بار جام قهرمانی را بالای سرش برده این نیست.نه شان سید،نه شان وریا و نه شان کاپیتان های بزرگی که در تیم های مختلف بازی می کنند.قدر این الماس های درخشان را بدانید.آقا سید،شما ..

اینجا ایران است و اینجا زود همه چیز یادمان می رود.داریم بی معرفتی می کنیم در حق یکی مثل سید جلال حسینی.آقای مدیرعامل! آقای درویش حواستان هست؟شما اصلا سید را می شناسید؟می دانید چه کارهایی برای پرسپولیس کرده؟می دانید چند تا سر جلوی توپ گذاشته و می دانید در خیلی از بزنگاه ها او بوده که تیم را از بحران خارج کرده؟اگر نمی دانید خب سوال کنید!

عصای دست که می گویند یعنی همین سید جلال حسینی.برانکو را که دیگر قبول دارید؛وقتی پروفسور می گوید "سید دست راستم " بود این خودش فصل الخطاب است.سید الگوی خیلی از هواداران است و حتی الگوی تک تک ما.به همین راحتی ها که نشده سید جلال.زمان گذشته،هزینه شده و خون دل ها خورده شده تا یکی مثل سید روی کار آمده.

نمی خواهید با حسینی قرارداد ببندید و می خواهید به هر طریقی او را وارد چرخه مربیگری کنید؛اشکالی ندارد فقط مدام امروز و فردا نکنید و هی قصه را پشت گوش نیاندازید.شان کاپیتان این تیم،کسی که ۵ بار جام قهرمانی را بالای سرش برده این نیست.نه شان سید،نه شان وریا و نه شان کاپیتان های بزرگی که در تیم های مختلف بازی می کنند.قدر این الماس های درخشان را بدانید.آقا سید،شما که شرایط را می دانی،ما به جای رفتاری که با شما کرده اند عذرخواهی می کنیم.

۲۵۱ ۲۵۱