آوار متروپل، مرثیه ای در غیبت رویا

حالا همه می دانند که برج شوم متروپل بر ویرانه سینما متروپل پا گرفته بود. یعنی سالها قبل از آوار شدنش، بر پا شدنش هم آواری بود بر رویای آبادانی ها. آنهایی که بارها رویاهایشان را در سالن تاریک و خنک سینما متروپل بر پرده دیده بودند.

حالا همه می دانند که برج شوم متروپل بر ویرانه سینما متروپل پا گرفته بود. یعنی سالها قبل از آوار شدنش، بر پا شدنش هم آواری بود بر رویای آبادانی ها. آنهایی که بارها رویاهایشان را در سالن تاریک و خنک سینما متروپل بر پرده دیده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.