از پُلُمپ سفارت برزیل در شیراز تا پُلُمپ پتروشیمی میانکاله!

آبادانی های زیادی پس از آغاز جنگ وارد شیراز شدند و سالهاست در دیار حافظ و سعدی زندگی می کنند. انسان های خونگرمی که خوش برخوردی و خوش صحبتی از ویژگی های بارز آن هاست.
طبعا این حضور باعث شده تا بسیاری از آن ها به فعالیت های مختلف بپردازند؛ یکی اش فلافلی های خوشمزه ای است که در جاهای مختلف شیراز دیده ایم.
این فلافلی ها اما بعضا اسم های بامزه و جالبی هم دارند، مثلا:
️♦ سفارت آبادان در شیراز
️♦ امپراتور آبادان
️♦ سفارت برزیل در شیراز و…
مدتی پیش که برای خرید فلافل به یکی از این فلافلی های خوش اسم مراجعه کردم، از فروشنده شنیدم که مدتی قبل یک فلافلی با همان نام های خاص بنا به دلایلی پلمپ شده؛همان لحظه به ذهنم رسید که چه تیترهای خوبی برای ما روزنامه نگاران مهیا می شود. مثلا: سفارت برزیل در شیراز پلمپ شد یا مثلا امپراطور آبادان از تخت سلطنت پایین آمد! و…
خوب تا این جا شبه شوخی بود. وقت شما را گرفتم و این ها را عرض کردم که به این بپردازم آیا با پلمپ شدن چند روزه یا چند هفته ای بعضی کسب و کارها،مشکلاتی که باعث پلمپ شدنشان شده حل یا برطرف می شود؟
مثلا مغازه ای که تخلف بهداشتی یا هر کار دیگری ک..

آبادانی های زیادی پس از آغاز جنگ وارد شیراز شدند و سالهاست در دیار حافظ و سعدی زندگی می کنند. انسان های خونگرمی که خوش برخوردی و خوش صحبتی از ویژگی های بارز آن هاست.
طبعا این حضور باعث شده تا بسیاری از آن ها به فعالیت های مختلف بپردازند؛ یکی اش فلافلی های خوشمزه ای است که در جاهای مختلف شیراز دیده ایم.
این فلافلی ها اما بعضا اسم های بامزه و جالبی هم دارند، مثلا:
️♦ سفارت آبادان در شیراز
:black_small_square:️♦ امپراتور آبادان
:black_small_square:️♦ سفارت برزیل در شیراز و…
مدتی پیش که برای خرید فلافل به یکی از این فلافلی های خوش اسم مراجعه کردم، از فروشنده شنیدم که مدتی قبل یک فلافلی با همان نام های خاص بنا به دلایلی پلمپ شده؛همان لحظه به ذهنم رسید که چه تیترهای خوبی برای ما روزنامه نگاران مهیا می شود. مثلا: سفارت برزیل در شیراز پلمپ شد یا مثلا امپراطور آبادان از تخت سلطنت پایین آمد! و…
خوب تا این جا شبه شوخی بود. وقت شما را گرفتم و این ها را عرض کردم که به این بپردازم آیا با پلمپ شدن چند روزه یا چند هفته ای بعضی کسب و کارها،مشکلاتی که باعث پلمپ شدنشان شده حل یا برطرف می شود؟
مثلا مغازه ای که تخلف بهداشتی یا هر کار دیگری کرده که از نظر قانون مستوجب پلمپ شدن، شده با این کار ارشاد می شود؟

یا مثلا مغازه یا مکانی که به دلیل رعایت نکردن قانون حجاب به صورت موقت پلمپ می شوند و بعدش با اخذ تعهدی مشکلشان برطرف می شود،آیا چنین برخوردی اصولی و ریشه ای است؟
ضمنا پلمپ شدن یک جاهایی مثل پتروشیمی میانکاله و باطل کردن مجوز ساختش که حتی سازمان حفاظت از محیط زیست هم نسبت به ساخت آن هشدار داده از نان شب واجب تر و خدمت بزرگی به خلق الله است.