بازخوانی چند عدد و رقم درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم فقط خواستم این چند عدد و رقم را یادآوری کنم.

در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم فقط خواستم این چند عدد و رقم را یادآوری کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.