بازگشت ریزگردها؛ دولت عامل اصلی مشکلات محیط زیستی

از روز ۱۹ فروردین، تهران و بسیاری از شهرهای غربی، مرکزی و جنوبی کشور در زیر اقیانوس گرد و خاک قرار گرفته اند.

از روز ۱۹ فروردین، تهران و بسیاری از شهرهای غربی، مرکزی و جنوبی کشور در زیر اقیانوس گرد و خاک قرار گرفته اند.